پست ها

صنعت قالیشویی در پاموکاله گرد هم آمد!

یالچین اورپاک، رئیس اتحادیه قالیشویی های دنیزلی، از حذف برنامه های سرگرم کننده پس از فاجعه زلزله از برنامه خبر داد و بر اهمیت برگزاری این مراسم برای تقویت روحیه…

سایر پست ها

جدول نوشته ها