استانداردهای فرش ماشینی را بشناسیم

درطی قرن گذشته با گسترش شهرنشینی به تدریج الگو های جدیدی در زندگی شهرنشینان ایجاد شد که تاثیرات مستقیمی بر ابعاد مختلف زندگی ایشان اللخصوص طرح و ابعاد فرش بر جای گذاشته است . از جمله این تاثیرات می توان به الزاماتی اشاره نمود که در معماری جدید منازل مسکونی به وجود آمده است و […]